JAK2 Mutation and Additional Thrombophilic Markers Predispose to Thrombosis in Myeloproliferative Diseases with Thrombocythemia

Konference: 2008 50th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Ostatní

Téma: Myeloproliferative Disorders

Číslo abstraktu: 5257

Autoři: prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; MUDr. Jiří Schwarz, CSc.; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.; MUDr. Jarmila Kissová; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Staženo

Datum přednesení příspěvku: 6. 12. 2008