JAK2 V617F MUTATION SCREENING IN PATIENTS WITH CHRONIC MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS AND CORE BINDING FACTOR ACUTE MYELOID LEUKEMIAS (CBF-AML)

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 25. Myeloproliferative disorders - clinical

Číslo abstraktu: 1065

Autoři: Ing. Jana Marková; Petra Michková; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; MUDr. Jiří Schwarz, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2007