Je mastektomie zapomenutým operačním výkonem?

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 053p

Autoři: MUDr. Lucie Štrupová; P. Hoferka; A. Vrabcová

Autoři se v uvedeném posteru zabývají rozborem příčin prs zachovávajících, radikálních a konvertovaných operačních výkonů pro karcinom prsu za rok 2007.

Primárně prs zachovávajících výkonů bylo provedeno 64 (62%), z toho bylo nutné provést 36 (35%) konverzí na radikální operační výkon.

Z rozborů jednoznačně vyplývá, že ke konverzi dochází v důsledku nepříznivého histopatologického nálezu.

Jednou z možných alternativ, jak zvýšit počet prs zachovávajících výkonů, je dle názoru autorů zvýšení počtu pacientek s neoadjuvantní terapií.

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2008