Karcinom žaludku - onkologická léčba

Konference: 2006 IX. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Konference bez tématických celků

Číslo abstraktu: 005

Autoři: MUDr. Beatrix Bencsiková

Klíčová slova: Karcinom žaludku, Karcinom gastroezofageální junkce, incidence, rizikové faktory, Laurenova klasifikace, Prognostické faktory, Terapie a přežívání dle stádií , Chirurgická terapie

Prezentace

Datum přednesení příspěvku: 17. 6. 2006