Kasuistiky - ovariální karcinom

Konference: 2004 VII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 23

Autoři: Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.; MUDr. Filip Janků

Přepis prezentace z Microsoft PowerPoint

Kasuistika 1.


45 letá žena s karcinomem ovaria IIIB

Inicální léčba:
optimální chirurgická, adj. 6x karboplatina, paklitaxel
Po 3. letech:
elevace CA 125, postižení retroperitoneálních mízních uzlin, mikroskopicky radikální chirurgický výkon

Má být podána pooperační systémová léčba po sekundární cytoredukci?


ANO
 • i když specifické studie pro tuto indikaci nebyly provedeny

 • vzhledem k dlouhému období bez známek nemoci je možné postupovat jako při iniciální léčbě

Jaká?
 • Platinový derivát v monoterapii?

 • Kombinace platina-taxan?
  I přes problémy spojené s interpretací výsledků studie ICON4 bude zřejmě nejvhodnější podat této nemocné kombinovaný režim

Má být podána pooperační systémová léčba po sekundární cytoredukci?


 • Jak postupovat v případě relapsu do 6 měsíců a po kompletním odstranění recidivy?

  • Chemorezistence na platinový derivát je známkou špatné prognózy.

  • Pooperační chemoterapie není indikována (účinná systémová léčba neexistuje)

Kasuistika 2.52 letá žena s Pap nálezem: adenokarcinom
Subj.: perimenopauzální symp.
GA: nuligravida
RA: nevýznamná
vyšetření: kolposkopie, kyretáž, TVUZ, markery negativní

Další postup?


Provedena laparoskopie:
 • HyE + AdE s nálezem tumorů 2 mm v levém a 5 mm v pravém ovariu(kapsula intaktní)


 • Standardní laparotomie a rozšíření chirurgického výkonu

  • nález ovariálního karcinomu III.A s postižením omenta

  • vysvětlení: u 3 - 20% pokročilých karcinomů ovaria se vyskytují implantační metastázy v děloze a děložním čípku cestou exfoliace prim. tumoru a transtubální migrace nádorových buněk

 • Pooperační systémová léčba 6. cykly chemoterapie platina-taxan


Kasuistika 3.


29 letá pacientka po unilaterální AdE pro unilaterální ovariální cystu
v průběhu operace ruptura cysty
st. I.A papilární serozní borderline adenokarcinom

Pooperační léčba?


 • Druhá operace?

  • NE: u borderline tumorů je možné tento výkon považovat za radikální, recidivy jsou po tomto přístupu častější než po HyE + AdE, ovšem jsou následně snadno řešitelné druhým výkonem

 • Chemoterapie?

  • NE: jde o příznivou formu nádoru s hraniční malignitou

  • ANO: v případě rizikových faktorů (zde nepřítomny)

   • mikrovaskulární invaze

   • mikroinvaze stromatu

 • Radioterapie?

  • NE: naším cílem je též zachování plodnosti

 • Dispenzarizace?

  • ANO:CA 125 1x 2-3 měsíce první dva roky po léčbě,

  • gyn. vyšetření + TVUZ 1x 1x 2-3 měsíce první dva roky

  • dále vše výše uvedené po 6 měsících


Kasuistika 4.


34 letá žena s karcinomem vejcovodu
náhodný nález při apendektomii
výkon rozšířen: pravostranná adnexektomie
histologie: endometroidní karcinom GI

pooperační léčba? • rozšířený chirurgický výkon?

  • NE: úloha druhostranné AdE a OE nejasná, zřejmě žádná

 • chemoterapie?

  • ANO: postupujeme podle pravidel pro ovariální karcinom

 • radioterapie?

  • ??? testována s protichůdnými výsledky

 • dispenzarizace?
  • ANO: gyn. vyšetření a CT břicha + m.p. po 3 měsícících první rok po ukončení léčby, dále 1x 6 m.

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2004