Klinické využití cetuximabu – monoklonální protilátky proti EGFR

Konference: 2005 VIII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Nádory v seniu

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: FP06

Autoři: Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.

Firemní prezentace VI: Merc

Datum přednesení příspěvku: 5. 6. 2005