Klinický význam HPV u nádorů hlavy a krku

Konference: 2012 XIX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Epidemiologie a diagnostika

Číslo abstraktu: 02

Autoři: Doc.MUDr. Jan Klozar, CSc.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 19. 10. 2012