Kolorektální karcinom - paliativní terapie

Konference: 2006 IX. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Konference bez tématických celků

Číslo abstraktu: 011

Autoři: MUDr. Mária Zvaríková

Klíčová slova: epidemiologie, kolorektální karcinom, incidence, perspektivy léčby, chemoterapie, nežádoucí účinky,
paliativní chemoterapie, Anti-EGFR terapie, cílená biologická terapie,

Prezentace

Datum přednesení příspěvku: 17. 6. 2006