Kombinovaná liečba malobunkového karcinómu pľúc – konkomitantná chemo-rádioterapia

Konference: 2006 XIV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2006_14

Autoři: P. Kasan

Malobunkový karcinóm pľúc predstavuje relatívne konštantne sa vyskytujúce ochorenie (20 %) v spektre primárnych pľúcnych karcinómov. Vyznačuje sa biologickou agresivitou a včasným vyznikom vzdialených metastáz v iných orgánových lokalitách (mozog, pľúca, skelet). Ochorenie je v inicialnej fáze vysoko chemosenzitívne (80–85 % liečebných odpovedí na chemoterapiu) ale včasne recidívujuce s problematickým ovplyvnením rezistentných bunkových línii ďaľšími chemoterapeutikami. Kombinovanie chemo a rádioterapie u limitovaného ochorenia (LD-30 %) prestavuje efektívnu liečebnú modalitu s ktorou možno docieliť redukciu lokálnej recidívy a znížiť pravdepodobnosť vzniku vzdialených metastáz a reistentných bunkových línii.

Predchádzajúce metaanalýzy z r. 1992 preukázali, že podanie rádioterapie k chemoterapii zlepšuje lokálnu kontrolu ochorenia a zlepšuje prežívanie pacientov bez špecifikácie časovania. Metaanalýza z r. 2004 preukázala, že včasné zaradenie rádioterapie (od 1. cyklu) zlepšuje 3-ročné prežívanie pacientov a preukázala superioritu režimu cDDP+etoposid oproti iným kombináciam pri relatívne priaznivom profile toxicity.

  1. Ihde DH. Chemotherapy of lung cancer. N Engl J Med 1992;327:1434–1441
  2. Skarlos DV, Samantas E, Briassoulis E et al. Randomized comparison of early versus late hyperfractionated thoracic irradiation concurrently with chemotherapy in limited disease small-cell lung cancer: a randomized phase II study of the Hellenic Cooperative Oncology Group (HeCOG). Ann Oncol 2001;12:1231–1238
  3. Takada M, Fukuoka M, Kawahara M et al. Phase III study of concurrent versus sequential thoracic radiotherapy in combination with cisplatin and etoposide for limted-stage small cell lung cancer: results of the Japan Clinical Oncology Group Study 9104. J Clin Oncol 2002;20:3054–3060.
  4. Huncharek M.A Meta-analysis of the timing of chest irradiation in the combined modality of treatment of limited–stage small cell lung cancer.Oncologist 2004,9,665-672

Datum přednesení příspěvku: 9. 11. 2006