Kombinované obličejové rekonstrukce

Konference: 2012 XIX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Léčba nádorů ORL, jejich hodnocení

Číslo abstraktu: 34

Autoři: MUDr. Vladimír Mařík; MUDr. Pavel Střihavka; MUDr. Pavel Kurial

   Autoři v přednášce prezentovali možnosti kombinovaných zákroků po rozsáhlých resekcích v oblasti obličeje. Jedná se o kombinaci mikrochirurgického lalokového přenosu a lalokových přesunů v oblastech defektu, které umožňují uspokojivě esteticky  řešit rozsáhlé defekty v oblastech tváří či rtů. Autoři prezentovali tři úspěšně takto řešené pacienty.

Datum přednesení příspěvku: 20. 10. 2012