Kvantifikace transkriptů BCR-ABL v ČR – mezilaboratorní porovnání

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P53/1195

Autoři: Mgr. Jana Karavdič (Rulcová); RNDr. Jana Moravcová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008