Kvantitativní sledování minimální residuální choroby a proliferační aktivity u pacientů s lymfomem z buněk pláště (MCL)

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Nehodgkinské lymfomy

Číslo abstraktu: 1182

Autoři: Mgr. Helena Břízová; RNDr. Marcela Mrhalová, Ph.D.; Marie Neradová; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008