Laparoskopické operace karcinomu tlustého střeva

Konference: 2011 XVIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 08

Autoři: MUDr. Milan Kobza

Úvod:

V posledních 20 letech po jasné dominanci miniinvazivního přístupu při operacích žlučníku a bráničních kýl se laparoskopické techniky stále více uplatňují i při operacích tlustého střeva (1, 2), i když v této oblasti není nástup tak rychlý a je stále předmětem mnoha diskusí na odborných fórech.

U chirurgické léčby nádorových onemocnění tlustého střeva přirozeně zůstává klíčovou onkologická radi­kalita výkonu a přežívání pacientů. Redukce pooperačních komplikací, zkrácení období rekonvalescence po operaci, zachování močové kontinence a sexuálních funkcí, které zlepšují pooperační kvalitu života pacientů, jsou sice sekundárním, ale velmi důležitým faktorem.

Materiál a metody, výsledky:

Na chirurgickém oddělení nemocnice České Budějovice, a. s. jsou laparoskopické operace tlustého střeva prováděny od října roku 2006. Z celkového počtu pacientů s tumorem tlustého střeva a konečníku je laparoskopickou metodou prováděno kolem 18 % výkonů. Ve sdělení prezentujeme výsledky na souboru 86 ope­rovaných pacientů (37 žen a 49 mužů), ve věkovém rozmezí 41-82 let. Nejčastějším výkonem byla pravostran­ná hemikolektomie 31x, 6x resekce transversa, 26x resekce sigmatu,12x abdominoperineální amputace rekta a 11x nízká přední resekce rekta. V časném pooperačním období jsme nezaznamenali úmrtí. Ve sdělení je dále prezentována problematika komplikací a jejich řešení, zejména anastomotického leaku (4).

Závěr:

Laparoskopické operace nádorů kolorekta jsou bezpečnou technikou a staly se metodou volby při jejich řešení. Komplikace a onkologická radikalita je srovnatelná s otevřenou metodou (3,5).

Literatura:

  1. Jacobs M., Verdeja JC., Goldstein HS. Minimally invasive colon resection (laparoscopic colectomy). Surg. Laparoscop. Endoscopy 1991; 3: 144-50.
  2. Dulucq J-L., Wintringer P., Stabilini C., Mahanja A. Laparoscopic rectal resection with anal sphincter preservation for rectal cancer. Surg Endosc, 2005; 19: 1468-1474.
  3. Lezoche E., Feliciotti F., Paganini AM., et al. Laparoscopic vs open hemicolectomy for colon cancer. Surg Endosc 2002, 16: 596-602.
  4. Rullier E., Laurent c,Garrelon JL., Michel P., Saric J., Parnelix M. Risk factors for anastomotic leakage after resectio of rectal cancer. Br J. Surg. 1998; 85: 355-358.
  5. Lacy AM., Garcia - Valdecasas JC., Delgado S., et al. Laparoscopy - assisted colectomy versus open colecto-my for treatment of non - metastatic colon cancer: a randomised trial. Lancet 2002, 359, 2224-9

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2011