Léčba pokročilého karcinomu ledviny Toriselem (Temsirolimus, CCI-779) - kazuistika

Konference: 2008 XV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 038p

Autoři: MUDr. Kateřina Kubáčková; Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 10. 10. 2008