Lenalidomid (Revlimid) v léčbě mnohočetného myelomu – naše první zkušenosti

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P4/1323

Autoři: MUDr. Elena Novotová; doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc.; MUDr. Jan Straub; MUDr. Anna Jonášová; Prof.MUDr. Ivan Špička, PhD

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008