Leukemic Pattern Of HOX Gene Expression Is Driven By Genetic Aberrations Through Epigenetic Modifiers

Konference: 2013 55th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 602. Disordered Gene Expression in Hematologic Malignancy, including Disordered Epigenetic Regulation: Poster II

Číslo abstraktu: 2504

Autoři: Mgr. Júlia Starková, Ph.D.; Mgr. Karolina Škvárová Kramarzová, Ph.D.; Mgr. Karel Fišer, Ph.D.; MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.; Bc. Kateřina Rejlová; Mgr. Martina Slámová; M.D. Harry A. Drabkin; Prof.MUDr. Jan Trka, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 8. 12. 2013