Lokální paliativní léčba u pacientů s nitrohrudními nádory v nemocnici České Budějovice, a.s.

Konference: 2009 XVI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Hrudní chirurgie

Číslo abstraktu: 019

Autoři: MUDr. Zdeněk Ryant

Paliativní léčba nemocných s bronchogenním karcinomem se řídí stejnými zásadami jako u jiných nádorových onemocnění. U nemocných s rakovinou plic indikujeme paliativní léčbu především kvůli potížím, které jsou spojeny se syndromem horní duté žíly, s maligním pleurálním výpotkem a bronchiální obstrukcí.

Autor přednášky je zaměřen na invazivní bronchologii. V případě obstrukce dýchacích cest endobronchiálně rostoucím nádorem můžeme kvalitu života zlepšit rekanalisací pomocí laseru, elektrokauteru, použitím kryoterapie. Lze použít i brachyterapii, ale ta je indikována především tam, kde je zúžení bronchu způsobeno extramurálním tlakem. Další možností řešení stenoz je zavedení stentu. Všechny uvedené metody patří mezi intervenční bronchologické výkony a vyžadují odpovídající technické vybavení oddělení a zkušený spolupracující personál.

Autor ve své prezentaci přibližuje možnosti řešení obstrukce dýchacích cest v českobudějovické nemocnici se zaměřením na elektrokauterizaci a stentáž.

Datum přednesení příspěvku: 23. 10. 2009