Lymfadenektomie a detekce sentinelové uzliny u karcinomu žaludku

Konference: 2008 XVII. jarní zasedání Loket - karcinom jícnu a žaludku

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: II. Karcinom žaludku

Číslo abstraktu: 008

Autoři: doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.

Plný text článku


Práce vznikla s podporou VZ FN Motol 00064203

Datum přednesení příspěvku: 11. 4. 2008