Mantle Cell Lymphoma International Prognostic Score Is Valid and Confirmed in Unselected Cohort of Patients Treated in Rituximab Era

Konference: 2008 50th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Non-Hodgkin's Lymphoma - Biology, Excluding Therapy

Číslo abstraktu: 3745

Autoři: MUDr. David Šálek, Ph.D.; MUDr. Ingrid Vášová; MUDr. Robert Pytlík, Ph.D.; MUDr. David Belada, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; MUDr. Kateřina Kubáčková; MUDr. Jan Pirnos; Doc. MUDr. Ludmila Boudová, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.; MUDr. Petra Obrtlíková, Ph.D.; Mgr. Hana Krejčová; Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 6. 12. 2008