MEAN PLATELET VOLUME DECREASED AFTER IMMUNOAPHERESIS OR CASCADE PLASMA FILTRATION THERAPY IN FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Ostatní

Téma: Publication Only

Číslo abstraktu: 1667

Autoři: Prof. MUDr. Milan Bláha, CSc.; MUDr. Miriam Lánská; Mgr. Ilona Fátorová; MUDr. Milan Košťál; Prof.MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2011