Meduloblastom: novinky v biologii a v pediatrických léčebných protokolech

Konference: 2015 8. Winter GLIO TRACK Meeting

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Primární nádory mozku

Číslo abstraktu: 06

Autoři: MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 14. 2. 2015