Metody studia funkce P-glykoproteinu a mnohočetná léková rezistence

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Ostatní

Téma: Experimentální hematologie

Číslo abstraktu: 1234

Autoři: Doc. RNDr. Petr Mlejnek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008