Metronomická terapie u pacientek s karcinomem prsu

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 35

Autoři: MUDr. Markéta Palácová

Abstrakt není k dispozici

Datum přednesení příspěvku: 19. 10. 2013