MODIFICATION OF PHENOTYPE OF UNSTABLE HEMOGLOBINOPATHY (HEMOGLOBIN HANA ALPHA2BETA2 63 (E7) HIS-ASN)]) BY PARTIAL GLUTATHIONE REDUCTASE DEFICIENCY

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Ostatní

Téma: 13. Anemia, aplastic anemia - PNH

Číslo abstraktu: 1185

Autoři: Mgr. Renata Mojzíková (Solná), Ph.D.; RNDr. Petr Doležel, CSc.; Doc. RNDr. Petr Mlejnek, CSc.; Doc.RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2007