MOLECULAR ANALYSIS OF IGVH GENE MUTATIONAL STATUS AS A PROGNOSTIC FACTOR IN B – CLL WITHIN CZECH PATIENTS

Konference: 2005 10th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 18. Chronic lymphocytic leukemia and related disorders

Číslo abstraktu: 0915

Autoři: Mgr. Hana Skuhrová Francová; Dana Klimešová; Ing. Viera Kuhrová; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; Ing. Dana Dvořáková, CSc.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Plný text abstraktu

(dohledat nutno zadáním č. abstraktu ap. )

Datum přednesení příspěvku: 5. 6. 2005