MONITORING OF ABERRANTLY METHYLATED GENES IN AML PATIENTS

Konference: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 03. Acute myeloid leukemia - Biology 2

Číslo abstraktu: 0047

Autoři: Mgr. Hana Hájková; Radka Petrboková; MUDr. Ludmila Nováková; prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.; RNDr. Cedrik Haškovec, CSc.

Plný text abstraktu

Haematologica 2010; 95[suppl.2]:174, abs. 0047

Datum přednesení příspěvku: 11. 6. 2010