Monitoring of Minimal Residual Disease in NPM1 Mutated Acute Myeloid Leukemia (AML) – a Single Center Experience in 27 Patients

Konference: 2009 51th ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Leukemias

Číslo abstraktu: 4672

Autoři: Ing. Dana Dvořáková, CSc.; Prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.; MUDr. Ivo Palásek; MUDr. Markéta Protivánková; Ing. Ivana Ježíšková, Ph.D.; doc. Martina Lengerová, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2009