Možnosti radioterapie v léčbě karcinomu pankreatu

Konference: 2006 IX. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Konference bez tématických celků

Číslo abstraktu: 018

Autoři: MUDr. Vít Ulrych

Závěr
  • konkomitantní RCHT ( adjuvantní i paliativní ) zvyšuje medián přežití a lokální kontrolu
  • samostatná paliativní radioterapie - zmírnění symptomů
  • klinické studie - kombinace biologické léčby s radioterapií


Prezentace

Datum přednesení příspěvku: 18. 6. 2006