MRD Monitoring Reveals a Specific Biology of BCR/ABL-Positive ALL

Konference: 2008 50th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Leukemias - Biology, Cytogenetics and Molecular Markers in Diagnosis and Prognosis

Číslo abstraktu: 2529

Autoři: MUDr. Markéta Kubričanová-Žaliová, Ph.D.; Bc. Leona Rezková Řezníčková; MUDr. Eva Froňková, Ph.D.; Kateřina Krejčíková; Kateřina Mužíková; Claus Meyer; Rolf Marschalek; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; Prof.MUDr. Jan Trka, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 6. 12. 2008