Nádory podjaterní krajiny

Konference: 2006 IX. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Konference bez tématických celků

Číslo abstraktu: 020

Autoři: MUDr. Štěpán Tuček, PhD.

Klíčová slova: lokalizace, specifika, léčba, adjuvantní léčba, neoadjuvantní léčba, chirurgická léčba, Klatskinův tumor, žlučník, cholangiokarcinom, transplantace jater, radioterapie, brachyterapie, intervenční radiologie, žlučové cesty

Prezentace

Datum přednesení příspěvku: 18. 6. 2006