Nádory trávicího ústrojí - epidemiologie

Konference: 2006 IX. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Konference bez tématických celků

Číslo abstraktu: 001

Autoři: Diana Cabrera de Zabala

Zastoupení hlášených ZN.
 • Sledování všech hlášených onemocnění zhoubnými novotvary v jejich průběhu do roku 2003
 • Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního onkologického registru.
 • Registrovány jsou všechny novotvary kromě nezhoubných.
 • Údaje o hlášených onemocněních novotvary a o úmrtnosti na novotvary jsou tříděny podle pohlaví.
Karcinom jícnu
 • Méně častá nádorová onemocnění
 • V roce 2001 v ČR hlášeno 366 nových onemocnění.
 • Z toho mužů 311.

 • Kolem 50 let jeho incidence stoupá
 • Pětileté přežívání 10%

Karcinom žaludku
 • Jeho incidence v roce 2003
 • 21,2 na 100 000 obyvatel mužů a u žen 13,8 na 100 000 obyvatel.
 • Trend je sestupný.
 • Pětileté přežívaní je 11,3 %.


Rizikové faktory u karcinomu žaludku
 • Infekce Helicobacterem pylori.
 • Nízký příjem ovoce, zeleniny a vitamin C.
 • Studuje se vliv achlorydie a hypochlorydie indukované léčbou inhibitory protonové pumpy.
 • Vrozené mutace genů MMR systému (Lynchův syndrom) a genů BRCA2.
Karcinom tračníku a rektosigmatu
 • Třetí nejčastější malignita u žen a čtvrtá u mužů.
 • Incidence trvalé stoupá v roce 2003
 • 51,5 na 100 000 obyvatel u mužů
 • 38,3 na 100 000 obyvatel u žen.
 • Pětileté přežívaní je 33,1%


Rizikové faktory u karcinomu tračníku a rektosigmatu
genetický
1. Zárodečné mutace genu APC( gen
familiární adenomatózní polypózy)
2. genů MMR syt. ( hereditární nepolypozní
kolorektální karcinom , Lynchův
syndrom)

Rizikové faktory u karcinomu tračníku a rektosigmatu
Nesprávný životní styl
1. Vyšší spotřeba červeného masa.
2. Kouření.Incidence a mortalita ca tračníku - časový diagram
Karcinom slinivky břišní
 • V roce 2003 hlášeno 1514 případů, 875 u mužů a 639 u žen.
 • Incidence 17,4 na 100 000 u mužů a 12,2 na 100 000 u žen.
 • Incidence stoupá nad 50 let věku
 • Pětileté přežití po radikální resekci u více než 13 560 nemocných je pouze 20 osob.

Rizikové faktory u karcinomu slinivky břišní
 • Přítomnost diabetu mellitu a porucha glukozové tolerance
 • Vyšší BMI.
 • U vyšších osob.
 • Helicobacter pylori.
 • Primární sklerozujicí cholangoitida.
 • Kouření.
 • Mutace genů HNPCC, STK11, p16, BRCA2.
Závěr

 • Česká republika nadále zůstává jednou ze zemí s nejvyšší incidencí zhoubných nádorových onemocnění trávicího traktu.
 • V diagnóze karcinomu kolorekta u mužů, oproti ženám, zůstává stále vyšší jak incidence, tak mortalita.
 • Přes efektivnější a nákladnější léčbu, incidence stále stoupá.
 • Důležité je informovat obyvatelstvo, jaké jsou časné příznaky choroby, správný životní styl choroby, - zejména stravovací faktory, boj proti kouření.
 • Časné diagnostiky (skríning kolorektálního karcinomu).Prezentace

Datum přednesení příspěvku: 17. 6. 2006