Náhlá příhoda břišní po podání rituximabu u pacientky s NHL - Kasuistika

Konference: 2007 XIV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 049p

Autoři: MUDr. Lenka Ostřížková; MUDr. Milan Kohoutek; MUDr. Markéta Pospíšková

Žena - 70 let vyšetřována pro bolesti břicha v epigastriu, únavu , obstipaci, subfebrilie, noční pocení. Pozitivní test na OK , FW 36/73, KO v normě, CT břicha - negativní, kolonoskopie do do lienálního ohbí negativní (ukončeno pro algické obtíže pacientky). PET s nálezem suspektní leze v oblasti hepatoduodenálního vazu. Provedena explorativní laparotomie s nálezem rezistence v hepatoduodenálním vazu velikosti 5x8cm. Odebrány vzorky na histologii. Histologie difuzní velkobuněčný B lymfom - CD 20 pozitivní, Bcl-2 slabě pozitivní, CD 10 negativní.

Hemato-onkologické konzilium s doporučením podání režimu R-CHOP dle protokolu.

Vzhledem ke vzdálenosti místa bydliště podání terapie naplánováno na lůžkovém oddělení onkologického centra.

Za 12 hodin po podání první dávky rituximabu bolesti břicha, hypotenze. Dle rtg i klinicky známky subileozního - až ileozního stavu. Provedena revize dutiny břišní s nálezem difuzní peritonitidy, perforace terminálního ilea. Tu infiltrace nenalezena. Provedená resekce terminálního ilea- histologicky- zbytková lymfomová infiltrace terminálního ilea. Per operačně zbylé kličky střevní palpačně bez patologie. Pooperační průběh u pacientky bez komplikací, po zhojení pokračováno v podání dalších cyklů kombinované terapie R-CHOP. Tolerance dobrá, myelotoxicita - neutropenie Gr 4. Po 4. serii provedené přešetření včetně PET-CT s nálezem kompletní remise onemocnění. Pacientka předána k další dispenzarizaci na spádové hematologické pracoviště.

Nejenom toxicita biologické terapie, ale i promptní efekt s rozpadem nádorové tkáně může vést k akutním stavům v onkologii.

Datum přednesení příspěvku: 12. 10. 2007