Nejčastější nádory a prekancerózy ženského genitálu ve světle nové WHO klasifikace.

Konference: 2004 VII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 01

Autoři: MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.

Přepis prezentace z Microsoft PowerPoint

Embryogeneze - Müllerův vývod
Patologie dlaždicového epitelu
Patologie dlaždicového epitelu
Patologie dlaždicového epitelu


CIN III

Mikroinvazivní karcinom < 3mm

Patologie dlaždicového epitelu invazivní karcinom
Další tumory čípku, vaginy a vulvy
Adenokarcinom čípku /susp. HPV/
Bothryoidní sarkom
Morbus Paget
Melanom
Hluboký (agresivní) angiomyxom
Spousta dalších

Patologie dlaždicového epitelu - vulva - Morbus Paget
Nádory těla děložního epitel, stroma, hladká svalovinaEpitel - hyperplázie a karcinomy
Stroma - s. nodulus, stromální sarkomy
Epitel + stroma - smíšené tumory
Hl. svalovina - leiomyom, leiomyosarkom

Nádory těla děložního - karcinomyEstrogen dependentní
- grading 1-3
- relativně příznivé chování
- vznikají z prekancerózy
Estrogen non-dependentní
- nemají grading - z definice high grade
- relativně nepříznvé chováni
- prekanceróza existuje, ale není běžně detekována

serózní
-mucinózní
-endometrioidní
-clear cell

Clear cell a endometrioidníNádory těla děložního - MMMT

Maligní smíšený Mülleriánský tumor
- obsahuje maligní složku epiteliální i stromální, často heterologní (chrupavka, kost…)
- starší název KARCINOSARKOM

Nádory ovária


Tzv. obecné epitelové včetně smíšených a stromálních tumorů endometrioidních
Ze specifického gonadálního stromatu
Germinální


Nádory ovária - epitelové


-serózní
-mucinózní
-endometrioidní
-clear cell
- transitiocelulární


- Benigní
- Borderline
s peritoneálními implantáty
neinvazivními
invazivními
- Maligní

Nádory ovária - epitelové borderline
Bez stromální invaze, resp. povolena invaze do 10 mm2
Lze přirovnat k in situ karcinomům
Chování blízké benigním, ale pozor!
Invazivní peritoneální implantáty zvyšují riziko recidivy na 50% a desetileté přežití snižují na 35% (WHO klasif.)
Důležié extenzivní vyšetření tumoru, cave! peroperační freeze histologie


Nádory ovária - specializované gonadální stroma
Tumory z fibroblastů, thekálních a granulózových buněk (Nejčastější granulosa cell tumor / jeho biologická povaha je nejistá a NELZE JI URČIT Z HISTOLOGIE)
Tumory ze Sertoliho a Leydigových buněk

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2004