New Mutation in ALAS2 as the Cause of X-Linked Sideroblastic Anemia Responsive to Pyridoxine: Comparison of ALAS2-Defective and DMT1-Defective BFU-E Growth

Konference: 2009 51th ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Ostatní

Téma: Regulation of Iron Metabolism

Číslo abstraktu: 4051

Autoři: Mgr. Jana Kučerová; Mgr. Monika Horváthová, Ph.D.; MUDr. Petra Bělohlávková; prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.; Doc.RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2009