Nízkodávkovaný thalidomid v léčbě mnohočetného myelomu: stejná účinnost, nižší toxicita

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Mnohočetný myelom

Číslo abstraktu: 1265

Autoři: Doc. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D.; MUDr. Jakub Radocha; MUDr. Oldřich Široký

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008