Nové možnosti využití monitorace mutace JAK2 V617F po alogenní transplantaci periferních kmenových buněk. Kazuistika.

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Kasuistiky

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P40/1278

Autoři: MUDr. Marie Pecůchová; Mgr. Beáta Katrincsáková; MUDr. Luděk Raida, Ph.D.; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008