Novel Flow Cytometry-Based Method Of Affinity Proteomics Revealing Expression, Post-Translational Modification and Proteolysis In Primary Childhood Acute Leukemias

Konference: 2013 55th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie; Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 611. Leukemias: Biology, Cytogenetics and Molecular Markers in Diagnosis and Prognosis: Poster II

Číslo abstraktu: 2553

Autoři: Mgr. Veronika Kanderová; Mgr. Daniela Kužílková; Mgr. Jan Stuchlý; M.D. Weiwei Wu; Anders Holm, Ph.D.; M.D. Heidi Slåstad; Mgr. Karel Fišer, Ph.D.; Prof. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.; MD Fridtjof Lund-Johansen, PhD; prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 8. 12. 2013