Novel therapy of Ph-positive CNS disease

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Molecular Hematology (1st Symposium)

Číslo abstraktu: 1346

Autoři: MD Kimmo Porkka, PhD

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008