Onkologická léčba karcinomu jícnu

Konference: 2006 IX. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Konference bez tématických celků

Číslo abstraktu: 003

Autoři: MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Klíčová slova: Onkologická léčba, výzkum, chemoterapie, teleradioterapie, brachyradioterapie, radiochemoterapie, srovnání operace a RTCHT, BSC, léčebný algoritmus

Prezentace

Datum přednesení příspěvku: 17. 6. 2006