Opening lecture

Konference: 2005 Komplexní diagnostika a terapie karcinomu žaludku

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Early detection and early gastric cancer

Číslo abstraktu:

Autoři: prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

K workshopu nebyl vydán sborník. Více informací k obsahu workshopu "Komplexní diagnostika a terapie karcinomu
žaludku" najdete v souhrnu k celé akci.

Datum přednesení příspěvku: 31. 3. 2005