Ošetřování onkologicky nemocných s neutropenií

Konference: 2010 XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Sesterská sekce

Číslo abstraktu: 2010_27

Autoři: Alena Vymazalová; A. Foldynová; Dagmar Fejerová; Hana Obrová

Neutropenie je snížený počet neutrofilních granulocytů v diferenciálním krevním obraze.
Dělí se podle závažnosti na tři stadia.

1. stadium významná => pokles neu pod 1,0x109/l
2. stadium těžká => pokles neu pod 0,5 x 109/l
3. stadium kritická => pokles neu pod 0,1 x 109/l

Nejčastějšími příčinami neutropenie je intenzivní cytostatická chemoterapie nebo aktinoterapie, kdy nástup pozorujeme již za 7-10 dnů. Neutropenie výrazně ohrožuje pacienta, a to v nejzávažnějších případech i na životě. Projevuje se infekcí, která postihuje jakoukoliv část organismu. Nejčastěji kůži a sliznici, dýchací sytém a zažívací trakt. Příznaky neutropenie jsou různorodé, a je tedy nutno pečlivě sledovat celkový stav pacienta a všímat si jakékoliv změny zdravotního stavu. Nejzávažnějším nežádoucím účinkem, který může končit až smrtí, je septický šok. Příznaky septické šoku jsou tachykardie, hypotenze, dysfunkce orgánů, oligurie (pod 500 ml/24 hod.), hypoxemie a alterace vědomí.

Důležitá je prevence infekčních komplikací a dodržování zvýšených hygienických opatření.která jsou nejdůležitější v péči o neutropenického pacienta.

Terapie pacienta je komplexní a zahrnuje antimikrobiální terapie, včetně okamžitého zahájení empirické léčby širokospektrými ATB, hydrataci nemocného, podporu krevního oběhu a srdeční činnosti, prevenci DIC a renálního selhání.

Datum přednesení příspěvku: 11. 11. 2010