Ošetřovatelská péče o nemocné se zavedeným portem

Konference: 2010 XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Sesterská sekce

Číslo abstraktu: 2010_30

Autoři: Z. Benediktová

Úvod: Venózní port je systém, který je tvořen komůrkou s membránou a samotným katétrem. Katétr je zaveden do cévy a je napojen na komůrku s membránou, která je uložena podkožně.

Metodika: Léčba pacientů s onkologickými onemocněními prodělala v posledních letech výrazný pokrok nejen po stránce medicínské, ale i po stránce ošetřovatelské péče. Onkologická léčba používá velké množství léčiv, které je možné podávat pouze nitrožilně. Tím se stala péče o porty či katétrové systémy denním chlebem pro všeobecné sestry všech oborů podílejících se na léčbě a péči o onkologické pacienty.

Výsledky: Ve svém sdělení se zabývám zejména ošetřovatelskou péčí o nemocné se zavedeným portem, protože dokonale zvládnutá ošetřovatelská péče přímo ovlivňuje četnost komplikací.

Závěr: Intravenózní porty jsou ze strany pacientů velmi dobře snášeny a nabízejí větší komfort pacientům během celé léčby, zejména pokud jsou dodržovány zásady pro manipulaci s těmito katétry nejen ze strany pacienta, ale i ze strany ošetřovatelského personálu.

Datum přednesení příspěvku: 11. 11. 2010