Overexpression of Calreticulin in Malignant and Benign Breast Tumours: Relationship to the Humoral Immunity

Konference: 2011 36th Congress ESMO a 16th Congress ECCO - účast ČR

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Proffered Papers - Poster

Číslo abstraktu: 1076

Autoři: A. Eric-Nikolic; Z. Milovanovic; D. Sánchez; A. Pekáriková; R. Dzodic; I. Matic; doc.RNDr. Ludmila Tučková, DrSc.; M. Jevric; M. Buta

Datum přednesení příspěvku: 23. 9. 2011