Paliativní radioterapie mozkových metastáz karcinomu ledvin

Konference: 2008 XV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory; zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 042p

Autoři: Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; Ing. Jana Bedrošová; L. Kašová; Ing. Milan Zouhar; Ing. Petr Paluska; MUDr. Igor Sirák, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Zoul, Ph.D.; MUDr. Šárka Lukešová, Ph.D.; MUDr. Wieslaw Strzondala; prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

CÍL:

Cílem sdělení je retrospektivní hodnocení účinnosti paliativní radioterapie mozkových metastáz karcinomu ledvin.

PACIENTI A METODY:

Od listopadu 1997 do září 2007 bylo na našem oddělení ozařováno 18 pacientů s mozkovými metastázami karcinomu ledvin: 15 mužů a 3 ženy, medián věku činil 65 (27-79) let. Vstupní TNM klasifikace: 2 pacienti I. stadium, 3 pacientů II. stadium, 4 pacienti III. stadium a 9 pacientů IV. stadium. V době detekce mozkových metastáz byly u 10 pacientů přítomny extrakraniální metastázy (většinou plicní a kostní) a u 8 pacientů bylo diagnostikováno metastatické postižení mozku bez lokální recidivy a bez extrakraniálnich metastáz. Solitární mozková metastáza byla diagnostikována u 5 pacientů, 2 mozkové metastázy u 3 pacientů, mnohočetné mozkové metastázy u 10 pacientů. Před zahájením radioterapie 7 pacientů podstoupilo neurochirurgickou operaci. U všech pacientů bylo ozařováno celé kránium ze 2 bočních protilehlých polí, s krytím očí: dávkou 40 Gy ve 20 frakcích, 5 frakcí za týden 2 pacienti, 30 Gy v 10 frakcích, 5 frakcí za týden 14 pacientů, 20 Gy v 5 frakcích 1 pacient a 10 Gy v 1 frakci 1 pacient. V době radioterapie mozkových metastáz byla všem pacientům podávána antiedematozní léčba kortikoidy, obvykle dexamethason.

VÝSLEDKY:

Medián časového intervalu mezi datem diagnózy primárního nádoru ledviny a datem detekce mozkových metastáz činil 115 dní (95% Cl: 6-665 dní), u 4 pacientů byly mozkové metastázy prvním klinickým projevem onemocnění. Medián doby přežití od data detekce mozkových metastaz činil 153 dní (95% Cl: 86 - 268 dní). Jednoleté přežití od data detekce mozkových metastáz činilo 16.7% (95% Cl: 0 - 33,9%). Dvouleté přežití od data detekce mozkových metastáz činilo 5.4% (95% Cl: 0 - 16,1%). V době hodnocení (15. 6. 2008) všichni pacienti zemřeli.

ZÁVĚR:

Prognóza pacientů s mozkovými metastázami karcinomu ledvin je velmi závažná. Radioterapie má jen krátkodobý paliativní účinek.


Studie byla podpořena výzkumným záměrem MZO 00179906.

Datum přednesení příspěvku: 10. 10. 2008