Pemetrexed ve II. linii léčby NSCLC

Konference: 2009 XVI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p14

Autoři: Doc. MUDr. František Salajka, CSc.

V přehledové přednášce je podána souhrnná informace o indikacích, kontraindikacích a výsledcích léčby NSCLC ve II. linii pemetrexedem (Alimta®). Léčba pemetrexedem, určená pro pacienty s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic jiného typu než převážně epiteloidního, vykazuje vysokou účinnost při nízkém zatížení vedlejšími účinky léčby. V současné době soustředěná do pneumoonkologických center, kam jsou odesíláni nemocní ke zvážení možnosti této terapie.

Datum přednesení příspěvku: 23. 10. 2009