Periferní T Gamma/Delta pozitivní hepatosplenický lymfom u pacientky

Konference: 2007 XIV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 037p

Souhrn není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 12. 10. 2007