PHILADELPHIA-POSITIVE ADULT ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA: REAL LIFE OF TWO GEOGRAPHICAL REGIONS

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication Only

Číslo abstraktu: 1099

Autoři: MUDr. František Folber, Ph.D.; Doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D.; MUDr. Eva Létalová; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2011