Podávání cytostatických léčiv v ambulantní péči

Konference: 2010 XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Sesterská sekce

Číslo abstraktu: 2010_25

Autoři: MUDr. Eva Krejčí

Cytostatika jsou léky, které ničí rychle se dělící buňky tím, že poškozují informace obsažené v jádře buňky, anebo zasahují do některé fáze buněčného cyklu a tak brání buněčnému dělení. Výsledkem je zastavení růstu nebo smrt zasažených buněk. Této vlastnosti cytostatik se využívá v léčbě zhoubných nádorů. Cytostatika lze rozdělit do celé řady skupin, které se liší svým účinkem a využívají se vléčbě různých nádorových onemocnění. Při výběru cytostatické léčby je nutno zohlednit chemosenzitivitu či chemorezistenci nádoru, tedy jeho odpověď na cytostatickou léčbu. Cytostatická léčba se může používat v různých režimech, příkladem může být neoadjuvantní léčba před operací nebo léčba v několika za sebou následujících liniích, jejichž cílem je zničit nádorové buňky, které nebyly ovlivněny předchozí linií chemoterapie. Působení cytostatik je nespecifické, a proto se v určité míře projevuje také na buňkách zdravých tkání, zejména těch, u nichž je fyziologicky vyšší mitotická aktivita. To vede k řadě nežádoucích vedlejších účinků, příkladem je nevolnost a zvracení, zánět žil, renální insuficience, hyperurikémie, teratogenní účinky, leukopenie, febrilní neutropenie, trombocytopenie, alopecie, stomatitis, neurotoxicita, kardiotoxicita, anémie, hypersenzitivní reakce, hyperpigmentace a další.

Pneumoonkologická ambulance ve FN Olomouc je specializované pracoviště, které se zabývá léčbou a dispenzarizací plicních nádorových onemocnění. Pacienti docházejí k léčbě v přesně daných cyklech, které určuje lékař podle druhu a závažnosti onemocnění a typu léčby. Edukační činnost sestry spočívá v seznámení pacienta s chodem ambulance stacionáře, s frekvencí léčby a způsobem podání cytostatik. Sestra seznamuje pacienta s možností projevů vedlejších účinků chemoterapie, jejich příznaků a jak na vznik takových projevů reagovat. Dbá na řádně vedenou dokumentaci o průběhu léčby. Sestra zajišťuje provedení odběrů nutných pro aplikaci chemoterapie, asistuje lékaři při intravenózní aplikaci cytostatik, sleduje pacienta v průběhu podávání cytostatik a jakékoliv subjektivní potíže nebo objektivní změny hlásí lékaři. Svým přístupem pozitivně ovlivňuje psychické rozpoložení pacienta a jeho vztah k léčbě maligního onemocnění, čímž pacientovi napomáhá úspěšně léčbu zvládnout.

Datum přednesení příspěvku: 11. 11. 2010