Porovnání laparoskopické a otevřené nefrektomie pro karcinom

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom ledviny III.

Číslo abstraktu: 028

Autoři: P. Hanek; As. MUDr. Marek Schmidt, FEBU; MUDr. Matúš Chocholatý; V. Kaliská

CÍL

Laparoskopická technika radikální nefrektomie je v současnosti akceptována jako standardní léčebný postup pro nádory ledvin stádií T1-2. Jejími výhodami jsou lepší pooperační průběh, nižší spotřeba medikace a transfúzí. Po zvládnutí operační techniky je i operační čas srovnatelný s otevřenou nefrektomií. Cílem retrospektivní studie bylo zhodnocení úspěšnosti léčby, operačního času, procenta komplikací, spotřeby analgetik, antibiotik a transfúzí, délky hospitalizace a onkologických výsledků ve vlastním souboru nemocných.


METODA

Retrospektivní zhodnocení souboru 70 laparoskopicky provedených radikálních nefrektomií pro nádory ledviny stádií T1-T2 operovaných v období 8/2005–9/2008 a srovnání s kontrolní skupinou 65 pacientů operovaných klasicky otevřenou technikou. Průměrný věk skupiny laparoskopicky operovaných pacientů byl 62,6 let. Ve třech případech bylo nutné přistoupit ke konverzi na otevřenou operaci pro krvácení a technické problémy. V jednom případě byla indikována časná operační revize pro krvácení.


VÝSLEDKY

Průměrný operační čas obou skupin pacientů byl srovnatelný, bez signifikantního rozdílu. Ve skupině laparoskopicky operovaných byla nižší průměrná spotřeba analgetik, antibiotik i transfúzí. Stejně tak průměrná hospitalizace byla kratší.


ZÁVĚRY

Laparoskopická radikální nefrektomie je v současné době metodou volby pro nádory ledviny nižších stádií (T1–T2) se srovnatelným operačním časem, nižší spotřebou analgetik, antibiotik a transfúzí. Onkologické výsledky při kratším follow up se zdají být ve srovnání s pacienty operovaných otevřenou technikou shodné.

Datum přednesení příspěvku: 27. 11. 2008