Portová sepse analýza příčin a důsledků, prevence rizik

Konference: 2010 XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Sesterská sekce

Číslo abstraktu: 2010_31

Autoři: Zdeňka Dlouhá

Využití i.v portů

 • 60-70 % všech pacientů

Výhody:

► možnost dlouhodobého využití (nutnost správné obsluhy)
► snadná obsluha ze strany personálu
► komfort pro pacienta

Nevýhody: 

► finančně nákladné (Kč 10 000,-)

minulost

 • dezinfekce kónusů a uzávěrů inf. hadiček
 • balení do sterilního alobalu

Efektivnost: vysoká
Manipulace: obtížná

► příprava sterilních alobalů
► sterilizace alobalů a nástrojů
► pravidelné kontroly sterilizátoru
► nepříjemné pro pacienta

Současnost:

 • používání sterilních boxů se sací houbičkou v kombinaci s dezinfekčním roztokem
 • používání půl roku bez komplikací

Nežádoucí událost:

 • 3 nežádoucí události /1 týden

Portové sepse

 • Informace:
  ► vedoucí lékař oddělení
  ► staniční sestra oddělení

PROČ?

 • Nedodržování doporučené manipulace?
 • Používání špatné dezinfekce?
 • Nedodržování doporučených časů k doplňování dezinfekce?
 • Je kladena zvýšená pozornost na box při hygieně nemocného?
 • Nesterilní nebo neúčinný box?

Opatření:

 • svolána mimořádná provozní schůze
 • pozastaveno používání sterilních boxů
 • nenavrácení se k používání alobalů
 • zvýšená péče o i.v. porty a o i.v. vstupy
  ► dodržování zásad sterility
  ► pravidelně dezinfikovat před použitím a po použití kónusy i uzávěry s použitím mechanické očisty

Opatření:

 • sterilní houbička z boxu zaslána na bakteriologické vyšetření kultivace a citlivost

Výsledek:
Pozitivní nález.
Reakce personálu:
Hurá!
My ne!
Další krok:

 • porovnání
  ► pozitivních výsledků bakteriologického vyšetření sací houbičky

Versus:

► pozitivní výsledky hemokultur pacientů

Výsledek:
Neshodné - rozdílné
Jak dál?

 • opětovné zaslání sterilního boxu na bakteriologické vyšetření po konzultaci s laboratoří
  ► celé neotevřené, nepoškozené sterilní balení
  ► sací houbička k vyšetření vyndána z boxu až v laboratoři

Výsledek:

 • Sterilní box

Řešení:

 • kontakt s firmou
  ► opětovné znovuproškolení personálu
  ► doporučení používat dezinfekční roztok s obsahem jódu
  ► doporučeno jiné časové používání dezinfekčního roztoku (rozdíl při používání či nepoužívání i.v. portu)

Opatření:

 • Vypracování jednotného dokumentu jako 2. příloha hygienického řádu kliniky

Pracovní postup a manipulace při ošetřování žilních vstupů:
Obsah dokumentu:

 1. přepojovaní infuzí
  ► rukavice nebo ruce opláchnout dezinfekcí Sterillium
  ► podložit sterilním čtvercem
  ► spoje postřik plošnou dezinfekcí Desprej počkat 10—15 vteřin
  ► při odpojování pacienta použít sterilní zátku
 2. porty
  ► rukavice nebo ruce ošetřit dezinfekcí Sterillium
  ► kontroly vpichu a převazy dle potřeby — nejpozději a 2 dny
  ► přepich portové jehly dle potřeby, nejpozději a 7 dní
  ► spoje i konce infuzních setů a spojovacích hadiček krýt dezinfekční krabičkou (viz bod č. 5)
 3. kanyly
  ► rukavice nebo ruce ošetřit dezinfekcí Sterillium
  ► převazy podle potřeby nejpozději a 2 dny
  ► přepich kanyly nejpozději a k dny
 4. kontinuální infuze
  ► spoje infuzních setů a spojovacích hadiček krýt sterilním boxem
  ► (viz bod č. 5)
 5. sterilní boxy
  ► sací houbičky dezinfikujeme roztokem Betadine (obsah jódu)
  ► nový box 0,4 ml = 20 kapek
  ► po každém použití = 2-3 kapky
  ► při nepoužívání 2x denně 0,2 ml=10 kapek
  ► (8.00-20.00)
  ► výměna dezinfekční krabičky dle potřeby, nejpozději a 3 dny

Obsah dokumentu:
vše zaznamenat do sesterské dokumentace

Výsledek:

Bez portových sepsí
Účinnost: vysoká
Manipulace: jednoduchá
Spokojený pacient
Spokojený personál
Spokojený management

Datum přednesení příspěvku: 11. 11. 2010